MATERSKÁ ŠKOLA  LÚČIK

                                     

 

 

 

 
 
 
              

 


 

 

 

ZBER PAPIERA JE POZASTAVENÝ Z DôVODU PRÍPRAVY PRIESTOROV NA REKONŠTRUKCIU MŠ.

OPäŤ ZAČNE AŽ V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU!

Za získané finančné prostriedky budú zakúpené hygienické potreby

(toaletný papier, servítky) pre deti v MŠ